Podskalie

Med s DRIENKAMI
Jedinečný produkt, ktorý podľa vlastnej receptúry vyvinula a produkuje iba firma Ekofarm.
Viac ......


Predaj hovädzieho mäsa
Pripravujeme predaj hovädzieho mäsa z vlastného chovu, mäsového plemena Aberdeen Angus.
Viac ......


Označenie biopotravín
Označovanie výrobkov ako BIO, alebo EKO je povolené len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom. Označenie na výrobku.
Viac ......

Eko

Internetový predaj:
www.slnieckova.sk
www.froufrou.sk
www.bio-obchod.sk
www.biosen.sk
www.babickinazahrada.sk
www.biopark.sk
www.lokapetit.sk
www.debnicky.sk
www.gazdovia.sk
www.teamarket.sk
www.goaobchody.com

Podskalie

Erb

Malebná obec Podskalie sa nachádza v centrálnej oblasti CHKO Strážovské vrchy, 15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Obec je charakteristická typickým podhorským prostredím. Dominantu územia predstavuje nádherný prírodný útvar Podskalský Roháč, ktorý bol v roku 1993 vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu. Pod príťažlivými skalnatými útvarmi sa rozprestiera množstvo voňavých lúk a pasienkov skrývajúce v sebe širokú paletu liečivých rastlín, okrasných kvetov, či živočíšnych druhov. Človek, ktorý chce aspoň na chvíľku uniknúť z bežného rušného života v meste a vychutnať si chvíle oddychu a harmónie s prírodou, si túto oblasť určite zamiluje. Či už využitím jazdenia na koňoch, cykloturistiky, horskej turistiky, zberom lesných plodov, rastlín, ochutnávkou medu, bylinného čaju, ale i pre deti je tu vytvorené úžasné prostredie plné zážitkov, ktoré ponúka miestny detský tábor.


Nad obcou Podskalie sa nachádza prírodná rezervácia so zachovalou teplomilnou vegetáciou na vápencovom substráte, kde sa vytvorili prirodzené lesné a nelesné spoločenstvá, v ktorých sa vyskytuje škála chránených, ohrozených a zriedkavých druhov rastlín charakteristických pre takýto typ biotopov. Územie Roháča predstavuje výrazný skalný hrebeň s početnými skalnými útvarmi, ako vežami, skalnými rebrami, v ktorých sa miestami nachádzajú otvory typu skalných okien, tunelov, ale aj mohutnými bralami so skalnými i niekoľko metrov vysokými strmými až kolmými stenami. Tieto viacstupňové skalné skupiny podmienili ťažšiu prístupnosť a miestami aj zložitú priechodnosť hrebeňa.


Galéria: