Podskalie

Med s DRIENKAMI
Jedinečný produkt, ktorý podľa vlastnej receptúry vyvinula a produkuje iba firma Ekofarm.
Viac ......


Predaj hovädzieho mäsa
Pripravujeme predaj hovädzieho mäsa z vlastného chovu, mäsového plemena Aberdeen Angus.
Viac ......


Označenie biopotravín
Označovanie výrobkov ako BIO, alebo EKO je povolené len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom. Označenie na výrobku.
Viac ......

Eko

Internetový predaj:
www.slnieckova.sk
www.froufrou.sk
www.bio-obchod.sk
www.biosen.sk
www.babickinazahrada.sk
www.biopark.sk
www.lokapetit.sk
www.debnicky.sk
www.gazdovia.sk
www.teamarket.sk
www.goaobchody.com

O nás

Palo

Firma Ekofarm s.r.o. predstavuje malú firmu rodinného typu. Vznikla v roku 2000 a zamestnáva 5 pracovníkov. Ekologickým spôsobom obhospodaruje 92,3 ha poľnohospodárskej pôdy. Venuje sa rastlinnej a živočíšnej výrobe a v poslednom období sa začína orientovať i na agroturistiku.


Rastlinná výroba je úzko špecializovaná na produkciu liečivých rastlín a produkciu sena a krmovín pre živočíšnu výrobu. V súčasnosti firma pestuje 20 druhov liečivých rastlín a 10 druhov zberá z voľnej prírody. Zber sa vykonáva ručne. Rastliny suší, spracováva a vyrába z nich 32 druhov bylinných biočajov. Svoje výrobky predáva vo vlastnej predajni a distribuuje do čajovní a predajní zdravej výživy vo viacerých regiónoch Slovenska.


Pestovanie a zber rastlín sa vykonáva ekologickým spôsobom v zmysle Nariadenia komisie (EÚ) č. 271/2010 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Kontrolnú činnosť nad pestovaním a spracovaním liečivých rastlín vykonáva inšpekčná organizácia NATURALIS SK s. r. o.


V oblasti živočíšnej výroby sa firma venuje chovu včiel, chovu jazdeckých koní a chovu hovädzieho dobytka mäsového plemena Aberdeen Angus.


Galéria: